Reklaminio AROMA GOLD + ALMA LITERA žaidimo taisyklės

 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS ir PRIZO STEIGĖJAS
  • Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“. Žaidimo prizų steigėjas yra UAB ALMA LITERA, įmonės kodas 120029537, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
 2. ŽAIDIMO VIETA
  • Žaidimo vykdymo vieta yra www.coffeeplace.lt/.
 3. ŽAIDIMO DALYVIAI
  • Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję prekių www.coffeplace.lt už 29,00 Eur ir daugiau, ,,Bridžertonų" knygų komplektui laimėti, arba 39,00 Eur ir daugiau, ,,Ant medinės lentelės" knygai laimėti.
  • Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su DAISENA, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
 4. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS
  • Žaidimas vyksta nuo 2023 m. vasario 15 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2023 m. kavo 3 d. (paskutinė Žaidimo diena).
  • Žaidimo tikslas – didinti prekės ženklo ,,Aroma Gold“ bei žaidimų prizų steigėjo ,,Alma litera” žinomumą.
 5. PRIZŲ FONDAS
  • ,,ALMA LITERA“ knygų komplektas ,,Bridžertonai" – 2 vnt.
  • ,,ALMA LITERA“ receptų knyga ,,Ant medinės lentelės" – 3 vnt.
 6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas, Žaidimo metu įsigyti prekių nuo 29,00 Eur ir daugiau arba nuo 49,00 Eur ir daugiau, internetinėje parduotuvėje www.coffeeplace.lt.
  • Papildoma registracija norint dalyvauti Žaidime nereikalinga.
  • Laimėtojai bus renkami burtų keliu ir skelbiami 2023 m. kovo 3 d. AROMA GOLD socialiniuose tinkluose. Laimėtojo vardas ir pavardė nebus atskleisti – bus skelbiamas užsakymo numeris.
  • Laimėtojai bus informuoti papildoma žinute.
 7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Išrinkti laimėtojai bus informuoti apie laimėjimą. Laimėtas prizas bus išsiųstas per DPD paštomatus, laimėtojo nurodytu paštomato adresu.
  • Kilus klausimams, rašyti el. laišką hello@coffeeplace.lt.
  • Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  • Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 8. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2023 m. vasario 13 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos str. 23, LT-52119 Kaunas, tel. (8-37) 473300, el. paštas hello@coffeeplace.lt
  • Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 9. DUOMENŲ TVARKYMAS
  • Kai Žaidimo vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Žaidimo Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, adresas, kontaktinis tel. nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Neteisingai ir/ar nepilnai pateikti asmens duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikusio asmens laimėjimas bus anuliuojamas. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
  • Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.
  • Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka žaidimo organizatorius.
 10. PAPILDOMA INFORMACIJA
  • Organizatorius neatsako už DPD kurjerių padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus.
  • Organizatorius pasilieka teisę taisykles keisti žaidimo eigoje. Esant žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos ltinternetinėje svetainėje paskelbtos žaidimo taisyklės.
  • Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje lt.
  • Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 698 06 353 ar el. paštu hello@coffeeplace.lt.

-