Reklaminio žaidimo „Ieškome KIDDY atradėjų“ taisyklės

Reklaminio žaidimo „Ieškome KIDDY atradėjų“ TAISYKLĖS

2021.04.26 – 2021.07.30

 

 1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.

   

  1. ŽAIDIMO VIETA
  2.1. Žaidimo registracija vyksta internetinėje svetainėje coffeeplace.lt/KIDDY

    

   1. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS

   3.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. balandžio 26 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2021 m. liepos 30 d. (paskutinė registracijos diena).

   3.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos visose parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama „KIDDY“ produktais iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau dalyvavimas Žaidime galimas tik Žaidimo vyksmo metu.

   3.3. Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo KIDDY produktų žinomumą.

    

   1. ŽAIDIMO DALYVIAI

   4.1.Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu atsiuntę nuotraukas ar vaizdo medžiagą su KIDDY prekiniu ženklu paženklintais produktais, toliau Žaidimo produktas.

   4.2. Žaidimo nugalėtojus renka žaidimo organizatoriaus sudaryta komisija įvertinusi žaidimo dalyvių atsiųstų nuotraukų ar vaizdo įrašų atitikimą žaidimo taisyklėse numatytiems kriterijams:

   4.2.1. vaizdo tema – saldūs atradimai su KIDDY (produkto atvaizdavimas turinyje yra būtinas)

   4.2.2. vaizdo kokybė (matomumas, ryškumas, vaizdo vientisumas, galimybė talpinti turinį socialiniuose tinkluose)

   4.2.3. garso kokybė (jei vaizdo įrašas paruoštas su garsu jis turi būti aiškus, tekstas gramatiškai taisyklingas)

   4.2.4. autorinės teisės ( žaidimo dalyvis patvirtina savo autorines teises ir atsako už turinio originalumą)

   4.3. Žaidimo nugalėtojais skelbiami dalyviai, kurių turinys bus publikuojamas KIDDY LIETUVA socialinių tinklų paskyrose ir internetinėje svetainėje coffeeplace.lt.

   4.4. Žaidimo laikotarpiu bus išrinkti 26 nugalėtojai.

   4.5. Žaidimo nugalėtojai įgyja teisę tapti KIDDY LIETUVA socialinių tinklų paskyros ambasadoriais. Ambasadorius metų bėgyje už savo sukurtą ir „organizatorių“ patvirtintą turinį gauti atlygį KIDDY produktais. Už vieną patvirtintą turinio vienetą gauna vieną pasirinktą KIDDY produktą.

   4.6. Žaidimo dalyviai negali būti organizatoriaus UAB „Daisena“ darbuotojai, jų šeimų nariai, bei asmenys, turintys glaudžių ryšių su UAB „Daisena“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.

   4.7. Kiekvienas asmuo, šiose taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas konkurse, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių taisyklių reikalavimus.

     

    1. PRIZŲ FONDAS
    •  26 vnt. KIDDY saldumynų rinkiniai, kuriuos sudaro sekantys produktai:
    • 1 kg pieniniu šokoladu glaistytų KIDDY Nougat saldainių;
    • 1 kg pieniniu šokoladu glaistytų KIDDY Crunch Mix saldainių;
    • 400 g tirpaus kavos gėrimo KIDDY su 10 vitaminų + kalcis;
    • 4 vnt. šokoladinių kiaušinių su žaisliuku;
    • 350 g lazdynų riešutų ir kakavos tepamas kremas;
    • 350 g tepamas kremas su kakavos granulėmis;
    • 350 g aviečių skonio pieninis tepamas kremas su spragsinčiais saldainiais.
    5.2. Prizai į kitas prekes ar pinigus nekeičiami.

      

     1. DALYVAVIMO SĄLYGOS

     6.1. Norint dalyvauti žaidime lt/KIDDY reikia įkelti savo fotografuotą nuotrauką ar vaizdo įrašą ir parašyti tekstą susijusį su žaidimo tematika pagal  4.2 punkte įvardintus reikalavimus.

     6.2. Visi žaidime dalyvaujantys asmenys sutinka, kad žaidimo aplinkoje jų įkeltu turiniu bus pasidalinta viešai KIDDY LIETUVA Facebook ir Instagram profiliuose ir interneto svetainėje lt nuo 2021-04-26 iki 2021-12-31 d.

     6.3. Pateikdamas turinį žaidimo dalyvis patvirtina, kad yra Turinio autorius, kad turi teisę viešinti Turinį bei atlikti kitus taisyklėse numatytus veiksmus turinio atžvilgiu (įskaitant perduoti taisyklėse numatytas teises į turinį) ir (ar) kad Turinys nepažeidžia teisės aktų reikalavimų ir/ar trečiųjų asmenų teisių. Pateikdamas Turinį Konkursui, Konkurso dalyvis sutinka, kad Konkurso tikslais patalpintas lt/KIDDY turinys (visos autorių turtinės teisės į turinį) pereina organizatoriaus nuosavybėn ir gali būti vėliau naudojamas žaidimo organizatoriaus nuožiūra be atskiro dalyvio informavimo ir/ar sutikimo už tai dalyviui (tretiesiems asmenims matomiems Turinyje) neatlyginant. Dalyviai žaidimo organizatoriui taip pat neatlygintinai suteikia teisę karpyti, montuoti ir kitaip keisti žaidimui pateiktą turinį.

     6.4. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.

     6.5. Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime keletą kartų, Žaidimo laikotarpiu (2021.04.26 – 2021.07.30), Žaidimo aplinkoje registruodamas kitą jo sukurtą vaizdo turinį.

     6.6. Asmuo registruodamasis žaidime, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus, bei tvarkys Organizatorius. Dalyvių asmeniniai duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei 30 m. terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.

      

     1. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

     7.1. Laimėtojai, kuriems bus įteikti 5 punkte nurodyti prizai, bus nustatyti, specialiai tam sukurtos „organizatorių“ komisijos.

     7.2. Žaidimo laimėtojai bus nustatomi šiomis dienomis: 2021 m. gegužės 3 d., gegužės 10 d., gegužės 17 d., gegužės 24 d., gegužės 31 d., birželio 7 d., birželio 14 d., birželio 21 d., birželio 28 d., liepos 5 d., liepos 12 d., liepos 19 d., liepos 26 d., rugpjūčio 2 d.

     7.3. Apie laimėjimą žaidimo dalyviai bus informuojami registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

       

      1. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

      8.1. Laimėtojai, gyvenantys Kaune ir norintys atsiimti prizą, gali atvykti į Žaidimo Organizatoriaus buveinę Sandraugos g. 23, Kaunas, iš anksto susiderinę atvykimo laiką.

      8.2. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Organizatoriaus sąskaita.

      8.3. 5 punkte nurodytų prizų laimėtojai per 5 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi Organizatoriui el. paštu kiddy@coffeeplace.lt atsiųsti adresą ir pašto indeksą, kuriuo norėtų gauti prizą.

      8.4. Prizą laimėtojui Organizatoriai įsipareigoja išsiųsti per 21 kalendorinę dieną skaičiuojant nuo tos dienos, kai prizo laimėtojas pateikė visus prizo pristatymui būtinus duomenis nurodytus punkte 8.3.

      8.5. Apie tai, kokiu būdu laimėtojui bus pristatytas ar/ ir įteiktas prizas, Organizatoriai prizą laimėjusį asmenį informuoja asmeniškai po to, kai prizo laimėtojas su Organizatoriumi susisiekia 8.3 punkte nurodyta tvarka.

      8.6. Organizatoriams išsiuntus prizą, prizas jį laimėjusiam asmeniui pristatomas siuntimo paslaugas teikiančio partnerio nustatytais terminais ir sąlygomis.

      8.7. Prizo siuntimo išlaidas dengia Organizatoriai.

      8.8. Žaidimo Organizatoriai neatsako už išsiųsto prizo praradimą tuo atveju, jei prizo laimėtojas neteisingai ir/ ar netiksliai nurodė pageidaujamą prizo pristatymo adresą ir/ ar su kurjeriu sutartu metu nebuvo pristatymo adrese nurodytoje vietoje.

        

       1. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

       9.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. liepos 31 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos g. 23, LT-52119 Kaunas, tel. 8 613 20226 , el. paštas kiddy@coffeeplace.lt

       9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

         

        1. PAPILDOMA INFORMACIJA

        10.1. Organizatoriai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir/ ar prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

        10.2. Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka Organizatorius.

        10.3. Neatsiėmus prizų per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimo, jie lieka žaidimo organizatoriaus žinioje.

        10.4. Prizų laimėtojų kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.

        10.5. Prizų išvaizda gali skirtis nuo maketuose pavaizduotų vaizdų.

        10.6. Organizatorius pasilieka teisę keisti prizus į kitus atitinkančius nurodytų prizų vertę.

        10.7. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

        10.8. Organizatorius neatsako už Lietuvos pašto padarytas klaidas ir/ ar vėlavimą, pristatant laimėtojams prizus.

        10.9.Žaidimo organizatoriai turi teisę bet kuriuo metu keisti žaidimo taisykles ir/ ar nutraukti žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios žaidimo taisyklės dėl nenumatytų aplinkybių. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos coffeeplace.lt/kiddy internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.

        10.10. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje coffeeplace.lt/kiddy

        10.11. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 613 20226  ar el. paštu kiddy@coffeeplace.lt


         1 Priedas

         Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

         Eil. nr.

         Barkodas

         Prekės pavadinimas

         1.

         4771632314273

         Pieniniu šokoladu glaistyti saldainiai Kiddy Nougat su vaniline nuga, 800 g

         2.

         4771632314280

         Pieniniu šokoladu glaistyti saldainiai Kiddy Crunch su kukurūzų rutuliukais, 1 kg

         3.

         4823103004876

         Karamelės skonio glaistyti saldainiai Kiddy su žemės riešutais, 1 kg

         4.

         4823103004906

         Glaistyti saldainiai Kiddy su kokosais, 1 kg

         5.

         4771632314006

         Aviečių skonio tepamas kremas Kiddy, 350 g

         6.

         4771632314013

         Tepamas Kiddy kremas su traškiais kakavos gabalėliais, 350 g

         7.

         4002309009100

         Kakavinis lazdyno riešutų kremas Kiddy Duo, 350 g

         8.

         4002309009100

         Kakavinis lazdyno riešutų kremas Kiddy Duo, 700 g

         9.

         4771632312873

         Kakavinis lazdyno riešutų kremas Kiddy 400 g

         10.

         47752320

         Šokoladinis Kiddy kiaušinis su siurprizu, 20 g

         11.

         4771632313849

         Kakava KIDDY, 150 g

         12.

         4771632314242

         Kakava KIDDY, 400 g

          

         DALYVAUTI ČIA!